23 Tháng 03
171

Quân tâm thận của mình trước khi quá muộn

Những người bịsuy thận chú ý đừng buông thả dục vọng quá độ, đừng dựa vào việc mình còn trẻmà sinh hoạt tình dục quá nhiều để cuối cùng dẫn đến khí suy, cơ thể yếu ớt, tổnthư...
Xem tiếp